Βασίλης Φουρλής

Εκτελεστικός Πρόεδρος, Όμιλος Φουρλή

Βασίλης Φουρλής

Εκτελεστικός Πρόεδρος, Όμιλος Φουρλή

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Βασίλης Φουρλής