Γεώργιος Βασιλειάδης

Υφυπουργός Αθλητισμού

Γεώργιος Βασιλειάδης

Υφυπουργός Αθλητισμού

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Γεώργιος Βασιλειάδης

Πάνελ Πολιτικών

20:30–21:10
Grand Hyatt Athens