Γιώργος Γεράρδος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, PLAISIO Computers ΑΕΒΕ

Γιώργος Γεράρδος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, PLAISIO Computers ΑΕΒΕ

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Γιώργος Γεράρδος