Γρηγόρης Ταπεινός

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΔΕ

Γρηγόρης Ταπεινός

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΔΕ

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Γρηγόρης Ταπεινός

Χαιρετισμοί

16:30-16:45
Grand Hyatt Athens