Θεόδωρος Φέσσας

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Θεόδωρος Φέσσας

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Θεόδωρος Φέσσας

Χαιρετισμοί

16:30-16:45
Grand Hyatt Athens