Κωνσταντίνος Μίχαλος

Πρόεδρος ΕΒΕΑ

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Πρόεδρος ΕΒΕΑ

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Κωνσταντίνος Μίχαλος