Νικόλαος Βασιλείου

Πρόεδρος Δ.Ε Τομέας Ηγεσίας ΕΕΔΕ

Νικόλαος Βασιλείου

Πρόεδρος Δ.Ε Τομέας Ηγεσίας ΕΕΔΕ

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Νικόλαος Βασιλείου

Χαιρετισμοί

16:30-16:45
Grand Hyatt Athens