Ρεβέκκα Πιτσίκα

CEO, People for Business, Γενική Γραμματέας Δ.Ε. ΤΗΓΕ

Ρεβέκκα Πιτσίκα

CEO, People for Business, Γενική Γραμματέας Δ.Ε. ΤΗΓΕ

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Ρεβέκκα Πιτσίκα