Χρήστος Ταραντίλης

Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρήστος Ταραντίλης

Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφικό

Ομιλίες από Ομιλητή: Χρήστος Ταραντίλης